Управління надає публічну інформацію керуючись Законом України «Про доступ до публічної інформації» та Указом Президента України «Питання забезпечення органами виконавчої влади доступу до публічної інформації».


Надання публічної інформації управління освіти і науки здійснює у відповідь на інформаційний запит.


Згідно з законом, публічною є відображена та задокументована будь-якими засобами та на будь-яких носіях інформація, що була отримана або створена в процесі виконання суб’єктами владних повноважень своїх обов’язків, передбачених чинним законодавством, або яка знаходиться у володінні суб’єктів владних повноважень.


Запит від особи на отримання інформації подається у довільній формі. При цьому обов’язково необхідно вказати:
1) ім’я та прізвище запитувача, поштову адресу або адресу електронної пошти, а також номер телефону;
2) опис інформації, яку запитувач хотів би отримати (вид, назву, реквізити чи зміст документа, щодо якого зроблено запит);
3) підпис і дату.

З метою спрощення процедури оформлення письмових запитів на інформацію особа може подавати запит шляхом заповнення відповідних форм запитів на інформацію:
форми для подання інформаційного запиту у письмовому виді:
— Від фізичної особи (зразок);
— Від юридичної особи (зразок);
— Від об’єднань громадян (зразок);
— Форма для подання інформаційного запиту у електронному виді (зразок).

Поштова адреса міністерства для подання інформаційного запиту:
м. Луцьк, вул. Лесі Українки, 56, 43025, відповідальній особі з питань запитів на інформацію (на конверті вказувати «Публічна інформація»);
телефон: (0332) 72-23-54;
факс: (0332) 72-23-19;
електронна пошта: post@uon.voladm.gov.ua