Національний стандарт України «Навчання населення діям у надзвичайних ситуаціях»
Порядок функціонування добровільної пожежної охорони
Закон України «Про захист людини від впливу іонізуючого випромінювання»
Закон України «Про правовий режим надзвичайного стану»
Кодекс цивільного захисту України
Положення про єдину державну систему цивільного захисту України
Наказ Міністерства освіти і науки України «Про Положення про Функціональну підсистему „Освіта і наука України“ єдиної державної системи запобігання і реагування на надзвичайні ситуації техногенного та природного характеру» — від 03.09.2009 р. № 814
Наказ Міністерства освіти і науки України «Про затвердження Класифікаційних ознак надзвичайних ситуацій» — від 12.12.2012 р. № 1400
Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку проведення евакуації у разі загрози виникнення або виникнення надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру»
Організаційно-методичні вказівки з підготовки працюючого населення Волинської області до дій у надзвичайних ситуаціях